ALGEMENE LEDENVERGADERING, 11 NOVEMBER 2021.

95

Afgelopen donderdag 11 november was er eindelijk weer, na een periode van 2 jaar gedwongen stilte, een algemene ledenvergadering van RKDSV.

Ontzettend fijn dat er zoveel leden aanwezig waren. We telden er meer dan 75!!

In een prima sfeer en met grote betrokkenheid werd een groot aantal belangrijke zaken besproken en waar nodig besloten.

De belangrijkste:

  • Het goedkeuren van het beleid m.b.t. “Lid van verdienste”. Een zevental leden werd daarna benoemd tot “lid van verdienste van RKDSV”. Tientallen jaren vrijwilligerswerk  en nog steeds minimaal twee keer per week buiten ieders zicht bezig voor onze vereniging. Zij zijn zo ontzettend belangrijk geweest voor RKDSV. En ze zijn dat nog steeds! Ontzettend verdiend!
  • Het goedkeuren van de jaarcijfers 2020 – 2021 (met een, ondanks de coronacrisis, positief resultaat!) en van de begroting 2021 – 2022.
  • Het bevriezen van de contributie voor het lopende seizoen 2021 – 2022 als compensatie voor de beperkingen van de afgelopen twee seizoenen.
  • Het akkoord gaan met de, binnen bepaalde kaders, verplichting van de seniorenteams tot het draaien van bardienst en incidenteel invallen als scheidsrechter.
  • Het goedkeuren van een nieuwe actie (“Energie loten”) om geldmiddelen te kunnen lenen. Daarmee kunnen de laatste stappen  worden gezet in het kader van de verduurzaming van ons sportpark.
  • Het goedkeuren van het besluit om bij de gemeente Hilvarenbeek een recht van opstal te gaan verkrijgen t.a.v. onze gebouwen.
  • Het benoemen van Ward Bertens als bestuurslid.

Verder hebben we uitvoerig de zorgen rondom de coronaproblematiek en de opgelegde maatregelen besproken. Fijn om te ervaren dat iedereen oprecht bezorgd is en zich ook echt verantwoordelijk voelt voor onze vereniging en voor degenen die bij ons op het sportpark komen!

Met dank voor de komst, de fijne sfeer en de grote bijdrage!

Bestuur RKDSV