Arbitrage

RKDSV is trots en zuinig op haar scheidsrechters. Bij een ieder dient hetĀ besef te zijn dat er zonder scheidsrechters geen voetbal mogelijk is.

Daartoe is eenĀ arbitrageplan opgesteld.