Home Auteurs Posts van RKDSV Diessen

RKDSV Diessen

692 POSTS 0 REACTIES

Corona update vanuit het bestuur | 12 februari

Aan alle leden van RKDSV, jeugdleden en hun ouders.

Beste mensen,

Alle maatregelen i.v.m. corona zijn tot begin maart verlengd. Dat betekent voor RKDSV dus nog steeds géén sporten voor de senioren en heel beperkt sporten voor de jeugd. Dit loopt overigens prima, hebben we als beeld. Wie wil komen, komt. Wie het niet ziet  zitten blijft gewoon thuis. Prima toch! Vóór de avondklok is iedereen weer thuis. Fijn dat iedereen zich zo goed aan alle afspraken houdt en verantwoord bezig is. Dank je!

We begrijpen de besluiten . maar we begrijpen ook dat het voor de jongeren onder ons lastig is. We zien begin maart weer verder. Rustig afwachten dus. Iedereen beseft gelukkig waar we het allemaal voor doen. Volhouden dus!

Voor RKDSV, voor ons allemaal, gaat deze verlenging betekenen dat het seizoen 20-21 voor een groot deel voorbij is. Jammer, maar het is niet anders. De KNVB denkt nog aan wat regionale competities in de laatste maanden van het seizoen. Prima, maar eerst eens kijken wat het voorjaar gaat brengen! Jullie horen ervan zo gauw er iets meer duidelijkheid is.

We vergaderen als bestuur gewoon door, digitaal natuurlijk. We zijn bezig met de voorbereiding van komend seizoen. Én we hebben nog eens nadrukkelijk gekeken naar hoe we er als vereniging financieel voor staan in deze crisis. Dat valt nog niet tegen, eerlijk gezegd,  mede dankzij de maatregelen van de regering. Zo gauw we weer een ledenvergadering kunnen houden, zullen we jullie bijpraten. Alleen het uitloten van de bouwloten (normaal altijd in november)  hebben we nog niet gedaan. Iedereen begrijpt dat. Zo gauw we weer fysiek bij elkaar mogen komen werken we dat af.

Tot zover. We houden jullie op de hoogte zo gauw daar weer aanleiding toe is.

Iedereen alle gezondheid,

Namens RKDSV,

Frans Bruinsma,

Voorzitter

Corona update vanuit het bestuur | 19 Januari

Beste leden en (ouders van) jeugdleden,

Alle coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht en zijn zelfs wat aangescherpt. De zorgen nemen niet af, integendeel.

Bij RKDSV zijn de jeugdtrainingen gewoon weer begonnen. Fijn voor de jeugd! Het hervatten leidt her en der ook tot wat vragen en opmerkingen.

Toelichtend: RKDSV heeft zich in het afgelopen jaar bij het nemen van maatregelen m.b.t. corona steeds laten leiden door wat er vanuit het RIVM, de GGD en de gemeente aangegeven wordt. De adviezen van de KNVB sluiten daar naadloos op aan. Een eigen afweging maken leidt tot allerlei discussie waar we, eerlijk gezegd, niet op zitten te wachten. Iedereen heeft zorgen en vindt dus iets van wat er zou moeten gebeuren. Vaak net weer met een andere nuance. Dat mag, met alle respect. Juist daarom volgen we ook nu nog steeds de vastgestelde, officiële lijn. Dat is duidelijk. Die geeft aan dat buiten sporten voor de jeugd tot 18 jaar prima kan en dus binnen de regels valt. De jeugd kan dus weer trainen, ook bij RKDSV.

Natuurlijk hebben we alle begrip en respect voor ieders zorg en eigen verantwoordelijkheid. Trainers, leiders en (ouders van)  jeugdleden bepalen uiteindelijk zelf op basis van een eigen inschatting of ze gebruik maken van de mogelijkheid. Niets moet, het mag en kan, als je graag wilt. Dat willen we faciliteren. Voor de jeugd. De senioren moeten helaas nog geduld hebben.

Wanneer daar aanleiding voor is, laten we weer van ons horen. Sterkte in de vaak lastige situatie thuis of op het werk! Alle gezondheid!

Namens bestuur RKDSV,

Frans Bruinsma,

Voorzitter

Frans Verbeek gaat voor vijfde seizoen bij RKDSV

Frans Verbeek is ook in het seizoen 2021-2022 trainer van vierdeklasser RKDSV uit Diessen. Zowel Verbeek als de spelersgroep en bestuur van RKDSV geven aan dat twee half gespeelde Corona seizoenen niet de laatste van een plezierige samenwerking zouden mogen zijn.

Frans Verbeek is als hoofdtrainer bezig aan zijn tweede periode bij  RKDSV. In het verleden was hij al eens twee jaar hoofdtrainer van de club uit Diessen en bereikte met in 2007 met RKDSV het kampioenschap waardoor het  promoveerde naar de 3e Klasse.

Naast Frans Verbeek heeft ook Paul Gommers aangeven nog langer aan de club verbonden te blijven. Paul zal  als leider van het 1e elftal Frans Verbeek assisteren. Het 2e elftal van RKDSV zal ook in het seizoen 2021-2022 getraind worden door Gijs van Gestel.

Fijne feestdagen!

Beste mensen,

En zo sluiten we 2020 af. Een heel bijzonder jaar dat we nooit meer gaan vergeten. Een jaar waarin we nauwelijks gevoetbald hebben. Waarin we elkaar véél te weinig gezien hebben. Waarin we de gezelligheid van de Alsie, het bij elkaar zijn en het samen sporten heel erg gemist hebben. Een jaar van onzekerheid en verdriet, van angst om ziek te worden en zorg voor degenen die het meest dicht bij ons staan. Een jaar van persconferenties, van spanning voor strenge maatregelen, van drie stappen vooruit en, lijkt wel, drie weer terug. Een jaar dat duidelijk heeft gemaakt hoe lastig het is om elkaar wat meer los te laten, gewoon omdat het moet. Een jaar dat vooral ook voor de jongeren, voor onze jeugd, moeilijk is geweest. Geen feestjes, geen festivals, nauwelijks kunnen sporten, geen biertjes drinken op de Alsie. En dat terwijl samen zijn, lekker hangen en plezier maken juist bij “ jong zijn” horen, er een heel erg belangrijk onderdeel van uitmaken!

Maar 2020 is ook een jaar geworden waarin we opnieuw geleerd hebben hoe belangrijk gezondheid is. Hoe we elkaar ontzettend hard nodig hebben en daar op bijzondere manieren vorm aan kunnen geven. Een jaar van inventiviteit, creativiteit en doorzetten. Een jaar van investeren en dan niet alleen financieel. Een jaar van groeiende zorg en belangstelling voor elkaar. Een jaar van het uitspreken van respect voor wat sommige mensen voor elkaar krijgen. Een jaar van sámen en saamhorigheid, hoe vreemd dat ook klinkt.

Wij danken alle leden, ouders, sponsoren en andere mensen die RKDSV een warm hart toedragen, voor alle steun, het geduld en het begrip in het afgelopen jaar 2020. Voor het meedenken en het meehelpen om alles draaiend te houden, hoe lastig dat soms ook was zonder echte activiteiten.

Wij wensen jullie allemaal alle gezondheid voor 2021! Op de Alsie sporten en weer volop ouderwetse gezelligheid! Privé en zakelijk alles weer op de rit! Het gaat allemaal goed komen, daar vertrouwen we op!

Namens het bestuur van RKDSV,

Frans Bruinsma, voorzitter

Corona update vanuit het bestuur | 16 december


Aan de leden van RKDSV, trainers en leiders, ouders van onze jeugdleden.

Beste mensen,

Met ingang van dinsdag 15 december zijn de corona-maatregelen opnieuw bijgesteld en strenger geworden. Heel vervelend voor iedereen, zorgelijke ontwikkelingen!

De verscherping betekent dat we ons opnieuw, ook als RKDSV, moeten aanpassen. Het is niet anders. We doen dat, vanzelfsprekend en loyaal aan wat ons gevraagd wordt. In de hoop én met het vertrouwen dat de loc down uiteindelijk gaat leiden tot een versoepeling en normalisering van ons leven.

Wat betekent het voor RKDSV?

De senioren (selectie elftallen) zijn met onmiddellijke ingang gestopt met trainen. De trainingen worden pas hervat nadat er ruimte is gekomen in de maatregelen. We informeren daarover ná de informatie van 12 januari a.s. of eerder als mogelijk is.

De jeugd traint deze week nog door en stopt met ingang van a.s. maandag 21 december. We gaan ervan uit dat ze de training weer vanaf 18 januari kunnen hervatten. Mochten we anders moeten besluiten, dan wordt dat nog kenbaar gemaakt.

Het is allemaal heel erg lastig. We moeten het ermee doen. We hopen dat iedereen de rust en het geduld kan opbrengen. En dat iedereen gezond blijft!

Tot snel,

Namens het bestuur,

Frans Bruinsma,

Voorzitter

Onderhoud nestkasten op de Alsie

Gisteren zijn de nestkasten op de Alsie schoongemaakt. Vorig jaar in de winterstop zijn deze in elkaar gezet door de kids en spelers van RKDSV 8. Gisteren is het oude nestmateriaal verwijderd en indien nodig zijn de kasten gerepareerd.

75 % van de nestjes zijn bewoond geweest en er zijn dus veel jonge vogeltjes uitgekomen die iedere keer weer veel eikenprocessierupsen hebben gegeten. Mede daardoor zijn er weinig nesten van processie rupsen op de Alsie.

Op naar nog een zomer met weinig rupsen!

Kersttoernooi RKDSV/EDN’56

Helaas kan het kerstzaalvoetbaltoernooi voor de jeugd dit jaar niet door gaan vanwege de coronamaatregelen. Daarom hebben we besloten om een kersttoernooi voor de jeugd van RKDSV/EDN’56 te organiseren. We gaan leuke toernooitjes organiseren per leeftijdsgroep, verspreid over de hele dag.

WANNEER: zondag 27 december

WAAR? Op Sportpark de Alsie

HOE/WAT? We zullen t.z.t. op de website een nieuw bericht plaatsen met de speelschema’s per leeftijdsgroep.

Tot 27 december!

Groetjes,

Jacqueline de Wit en Melvin Timmermans

Corona update vanuit het bestuur | 26 november

Beste mensen,

Zo is het eind november 2020 en gaan we binnenkort een jaar afsluiten waarin we als vereniging nauwelijks toegekomen zijn aan dat wat ons bindt: voetballen, samen sporten en gezellig bij elkaar zijn langs de lijn, in ons clubhuis of op het terras. Wanneer we als bestuur om wat voor reden dan ook op het sportpark komen ligt alles er piekfijn bij. Strakke velden, een keurig onderhouden sportpark, af en toe een training voor de jeugd en de selectie. Dat is het. Eigenlijk best verdrietig, meer is het niet.

We vergaderen als bestuur nog steeds, maar op digitale wijze. We hebben het dan ook over al die mensen die rechtstreeks getroffen worden door het virus. Gezinnen die met verdriet te maken hebben. Over de horeca, de zorg, het onderwijs. Over de moeilijke situatie voor een groot aantal bedrijven en “kleine zelfstandigen”. Over onze sponsoren. Overal speelt er wel iets. Lastig en pijnlijk. Maar ook denken we dan aan al die mensen voor wie eenzaamheid een item is. Aan veel meer leden dan je zomaar zou inschatten. Die de voetbalclub en de gezelligheid heel erg missen. Voor wie RKDSV een erg belangrijke uitlaatklep en ontmoetingsplek is.

Het is een erg lastige periode, voor ons allemaal. Iedereen geeft daar op eigen wijze zo goed mogelijk vorm aan. Hoe gaat het met RKDSV? Redden we het als vereniging een beetje? Overleven we de “corona-crisis”? Misschien goed om jullie een beetje bij te praten.

Alles ligt stil, op wat trainingen na. Maar op de achtergrond zijn we gewoon bezig als bestuur. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de tweede seizoenshelft en zelfs voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022. We denken momenteel na over hoe we komend seizoen de jeugdafdeling willen gaan inrichten. We zijn voortdurend bezig met de nieuwe corona-maatregelen en de vertaling ervan in wat wel en wat niet kan. De merchandising gaat gewoon door. Er moeten nieuwe ballen aangeschaft worden.

We bespreken de zorgen. We hebben het over het financiële perspectief: hoe groot is de schade? Wat staat ons te wachten nu we het grootste deel van onze kantine inkomsten in 2020 gaan missen? Hoe redden onze sponsoren het en wat betekent dat voor RKDSV? Wat gaat deze crisis, deze lange periode zonder voetbal op termijn betekenen? Komt iedereen straks nog wel terug wanneer er weer ruimte komt en alles normaliseert?

Genoeg zorgen dus, maar we laten ons niet gek maken. We zijn nog steeds een gezonde vereniging en kunnen een stootje hebben. Hoe lang dat lukt? Moeilijk in te schatten. We zijn en blijven optimistisch. Ook in moeilijke tijden kun je, nee moét je vooruitkijken. Denken over hoe het beter en anders kan. Rekening houden met de wetenschap dat het echt anders gaat worden. Kijken naar besparingen én investeringen. We weten dat we een erg fijne vereniging hebben. Belangrijk voor de gemeenschap. Met betrokken en verantwoordelijke leden. We weten dat we op jullie kunnen rekenen, ook als het lastig mocht gaan worden. Dat is een geruststellend idee. Dat maakt dat we nog steeds, op de achtergrond, met veel plezier en betrokken als bestuur aan het werk zijn. En dat houden we zo! Heel praktisch een paar zaken:

  • We blijven tot aan de winterstop, een paar weken nog, op de huidige manier doordraaien. Alleen de jeugd en de selectie elftallen actief. Ook al zou het formeel wat meer kunnen. We zijn terughoudend geweest vanuit zorg voor de Diessense gemeenschap. En dat blijven we nog even. Het aantal besmettingen is hier in de laatste maanden heel erg hoog geweest!
  • Na de winterstop gaan we proberen om, binnen wat mag, ook ruimte te maken voor de andere senioren elftallen. Dus trainen met specifieke afspraken en onderlinge wedstrijdjes als de regels het toelaten. Je zult dat met je eigen trainer / leider moeten kortsluiten. Je krijgt van hen uit daarover t.z.t. bericht.
  • Zo gauw het weer kan hebben we een algemene ledenvergadering. Daarin gaan we een aantal belangrijke zaken bespreken. We evalueren hoe we als vereniging met de corona-crisis zijn omgegaan: de juiste besluiten en goede communicatie, te streng of juist niet streng genoeg? We kijken naar de financiën: wat is de “schade”, wat is het perspectief; hoe gaan we om met de contributie in relatie tot het niet kunnen voetballen; welke besparingen en welke investeringen willen we realiseren?
  • En natuurlijk gaan we zorgen voor het uitloten en uitbetalen van de bouwloten, zoals altijd in december. Maar we wachten even tot we de loting daadwerkelijk kunnen organiseren. Tot we weer als bestuur weer bij elkaar mogen komen. Jullie horen zo snel mogelijk daarover!

Voldoende tot dusver.
Alle gezondheid. Zuinig op jezelf en op elkaar! Tot binnenkort.

Namens het bestuur,
Frans Bruinsma, voorzitter

De Grote Clubactie is een groot succes!

De Grote Clubactie voor RKDSV is een groot succes geworden dit jaar. Onze lotenverkopers hebben meer dan 1000 loten verkocht, dit is veel meer dan voorgaande jaren. Wij zijn erg blij met dit resultaat en willen daarom alle verkopers bedanken voor hun inzet.

Zoals ieder jaar wordt degene die de meeste loten verkoopt extra in het zonnetje gezet. Dit jaar komt deze eer toe aan Dax van Gestel, hij heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd met het grote aantal loten die heeft verkocht. Dax heeft hiermee een kleding waardebon van RKDSV gewonnen. Daarnaast werd hij nog verrast met een muts van RKDSV.

Ook Justin Liebregts heeft dit jaar veel loten verkocht. Wij hebben daarom hem ook beloond met zijn prestatie. We hebben hem verrast met een RKDSV muts en sjaal.

Iedereen bedankt voor hun inzet waardoor de Grote Clubactie succesvol is verlopen!

Corona update vanuit het bestuur | 19 november

Beste mensen,

De verscherping van de corona-maatregelen van begin november is inmiddels teruggedraaid. Dat betekent dat RKDSV vanaf 19 november a.s. weer ruimte gaat maken voor de selectie (dames en heren) en de jeugdteams om te kunnen trainen en intern (jeugd) wedstrijdjes te kunnen spelen.

Let op, de al eerder gemaakte afspraken blijven geldig!

Kern ervan is:

  • Altijd 1 ½ meter afstand bewaren (senioren).
  • Niet komen bij klachten.
  • Absoluut geen toeschouwers of ouders op de Alsie.
  • Verantwoordelijk gedrag en elkaar helpen daarin scherp te blijven.

Uiteraard blijven kantine en kleedkamers gesloten.

We hopen snel weer ruimte te kunnen maken voor al onze teams!

Het bestuur van RKDSV