Automatische incasso contributie seizoen 2018-2019

356

De contributie voor het seizoen 2018-2019 zal tussen 22 en 29 oktober 2018 automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Dit geldt voor alle leden (of ouders) die in een voorgaand jaar een machtigingsformulier hebben ingevuld, waardoor RKDSV deze contributie automatisch kan innen.

Heeft u nog geen machtigingsformulier ingevuld?

Het voldoen van de contributie door middel van een machtigingsformulier geniet de voorkeur van onze vereniging. Wij willen degene die nog geen automatisch incasso hebben vriendelijk verzoeken om een machtigingsformulier in te vullen. Deze kunt u afhalen in de kantine of hier downloaden. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking om onze club te helpen.

Contributie lidmaatschap senioren en jeugd voor het seizoen 2018-2019

Tijdens de Algemene ledenvergadering (2013) is een jaarlijkse verhoging (3%) van de contributie vastgesteld. De contributie voor het seizoen 2018-2019 is daarom met 3% verhoogd. In het overzicht hieronder vind je de bedragen voor de contributie van het seizoen 2018/2019:

LidmaatschapBasisdeelVariabel deelKorting variabel deelContributie 2018-2019Contributie 2017-2018
Jeugd O9 t/m O13111107
Jeugd O15 t/m O19117113
Senior, spelend301340%164159
Senior, spelend,
bestuur / commissies / trainer / leider
3013435%118114
Senior, niet-spelend3013475%6462
Senior, niet-spelend
bestuur en commissies
3013475%6462
Senior, niet spelend,
officieel leider en/of trainer jeugd, enkel daartoe lid
30134100%3029