Automatische incasso contributie seizoen 2020-2021

187

De contributie voor het seizoen 2020-2021 zal rond de derde week van augustus automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Door corona is dat dit seizoen eerder dan voorgaande jaren. Hou daar dus rekening mee. We doen dat om in ieder geval zo snel mogelijk weer te beschikken over de noodzakelijke liquiditeit, geld op de bankrekening dus.

Contributie lidmaatschap senioren en jeugd voor het seizoen 2020-2021

Tijdens de Algemene ledenvergadering (2013) is een jaarlijkse verhoging (3%) van de contributie vastgesteld. Doordat we door corona minder hebben kunnen voetballen heeft het bestuur besloten om voor het komende seizoen 2020-2021 geen contributieverhoging toe te passen. De hoogte van de contributie vind je op deze pagina.