Corona-update #3 vanuit het bestuur

218

De maatregelen rondom het coronavirus worden stap voor stap versoepeld. Fijn! Dat betekent dat wij ook langzaam naar een normalisering van de situatie toegroeien. Er wordt weer volop getraind en de voorbereidingen voor het komend seizoen zijn in volle gang!

We hopen dat jullie de afgelopen periode zonder al te veel problemen en zorgen doorgekomen zijn. Veel sterkte en medeleven wanneer er verdrietige omstandigheden zijn geweest!

We zijn alles aan het opstarten. Graag jullie aandacht voor een aantal belangrijke zaken:

 • Vanaf 1 juli zijn de velden gesloten i.v.m. onderhoud en einde van het seizoen.
 • De senioren gaan weer vanaf begin augustus in overleg met hun trainer en de TC trainen. De jeugd start vanaf 17 augustus.
 • In de afgelopen maanden heeft een groep vrijwilligers verschrikkelijk hard gewerkt om ons hele complex te voorzien van een nieuwe beregeningsinstallatie. Zo geweldig! Ontzettend bedankt! We komen er snel uitgebreid op terug.
 • De maatregelen als gevolg van het coronavirus hebben voor veel mensen en bedrijven grote gevolgen gehad. Veel van onze leden en onze sponsoren ondervinden voorlopig de effecten ervan. Heel vervelend en verdrietig. Wij wensen jullie allemaal alle succes bij het op orde krijgen en houden van je onderneming!
 • Ook voor RKDSV heeft de crisis grote consequenties gekregen. Niet alleen sportief, maar ook financieel. We zijn als vereniging de volledige omzet van de kantine vanaf maart kwijt geraakt. Dat betekent dat we binnen het bestuur aan het nadenken zijn
  over wat dit betekent voor het komende seizoen en de financiële huishouding van RKDSV. Het gaat in ieder geval leiden tot een aantal maatregelen en afspraken.
  o Wel contributie betalen en niet kunnen voetballen of gezellig samen kunnen komen. Een lastige situatie, waar niemand gelukkig mee is. De pijn moet zo eerlijk mogelijk verdeeld worden, als dat al mogelijk is. In lijn hiermee hebben we ook alle leden met een vorm van (vrijwilligers)vergoeding gevraagd om een korting op de vergoeding 2019 – 2020 te accepteren. Daar hebben we alleen maar begrip voor gekregen. Fijn!
  o Om toch iets terug te doen hebben we besloten om voor het komende seizoen 2020-2021 geen contributieverhoging toe te passen. Bovendien zullen alle consumptieprijzen in augustus op hetzelfde niveau blijven als nu.
  o We gaan in september al over tot het innen van contributie. Hou daar dus rekening mee. We doen dat om in ieder geval zo snel mogelijk weer te beschikken over de noodzakelijke liquiditeit, geld op de bankrekening dus.
  o De Algemene Leden Vergadering wordt in plaats van in november al in augustus of september gehouden. We zullen ervoor zorgen dat dan ook de begroting voor het komend seizoen in orde is. We moeten een aantal belangrijke besluiten nemen over hoe het verder moet. Het gaat dan om de financiën. Maar ook om de praktische gevolgen van de corona-maatregelen en hoe we daarmee om willen gaan: zaken als wedstrijden, oefenwedstrijden, gebruik clubhuis en openstelling kantine.

Tot zover.
Heel veel gezondheid en vast een ontzettend fijne vakantie toegewenst.
Namens het bestuur,
Frans Bruinsma, voorzitter