Corona update vanuit het bestuur | 16 december

290


Aan de leden van RKDSV, trainers en leiders, ouders van onze jeugdleden.

Beste mensen,

Met ingang van dinsdag 15 december zijn de corona-maatregelen opnieuw bijgesteld en strenger geworden. Heel vervelend voor iedereen, zorgelijke ontwikkelingen!

De verscherping betekent dat we ons opnieuw, ook als RKDSV, moeten aanpassen. Het is niet anders. We doen dat, vanzelfsprekend en loyaal aan wat ons gevraagd wordt. In de hoop én met het vertrouwen dat de loc down uiteindelijk gaat leiden tot een versoepeling en normalisering van ons leven.

Wat betekent het voor RKDSV?

De senioren (selectie elftallen) zijn met onmiddellijke ingang gestopt met trainen. De trainingen worden pas hervat nadat er ruimte is gekomen in de maatregelen. We informeren daarover ná de informatie van 12 januari a.s. of eerder als mogelijk is.

De jeugd traint deze week nog door en stopt met ingang van a.s. maandag 21 december. We gaan ervan uit dat ze de training weer vanaf 18 januari kunnen hervatten. Mochten we anders moeten besluiten, dan wordt dat nog kenbaar gemaakt.

Het is allemaal heel erg lastig. We moeten het ermee doen. We hopen dat iedereen de rust en het geduld kan opbrengen. En dat iedereen gezond blijft!

Tot snel,

Namens het bestuur,

Frans Bruinsma,

Voorzitter