Corona update vanuit het bestuur | 19 Januari

418

Beste leden en (ouders van) jeugdleden,

Alle coronamaatregelen zijn nog steeds van kracht en zijn zelfs wat aangescherpt. De zorgen nemen niet af, integendeel.

Bij RKDSV zijn de jeugdtrainingen gewoon weer begonnen. Fijn voor de jeugd! Het hervatten leidt her en der ook tot wat vragen en opmerkingen.

Toelichtend: RKDSV heeft zich in het afgelopen jaar bij het nemen van maatregelen m.b.t. corona steeds laten leiden door wat er vanuit het RIVM, de GGD en de gemeente aangegeven wordt. De adviezen van de KNVB sluiten daar naadloos op aan. Een eigen afweging maken leidt tot allerlei discussie waar we, eerlijk gezegd, niet op zitten te wachten. Iedereen heeft zorgen en vindt dus iets van wat er zou moeten gebeuren. Vaak net weer met een andere nuance. Dat mag, met alle respect. Juist daarom volgen we ook nu nog steeds de vastgestelde, officiële lijn. Dat is duidelijk. Die geeft aan dat buiten sporten voor de jeugd tot 18 jaar prima kan en dus binnen de regels valt. De jeugd kan dus weer trainen, ook bij RKDSV.

Natuurlijk hebben we alle begrip en respect voor ieders zorg en eigen verantwoordelijkheid. Trainers, leiders en (ouders van)  jeugdleden bepalen uiteindelijk zelf op basis van een eigen inschatting of ze gebruik maken van de mogelijkheid. Niets moet, het mag en kan, als je graag wilt. Dat willen we faciliteren. Voor de jeugd. De senioren moeten helaas nog geduld hebben.

Wanneer daar aanleiding voor is, laten we weer van ons horen. Sterkte in de vaak lastige situatie thuis of op het werk! Alle gezondheid!

Namens bestuur RKDSV,

Frans Bruinsma,

Voorzitter