Corona update vanuit het bestuur | 26 november

491

Beste mensen,

Zo is het eind november 2020 en gaan we binnenkort een jaar afsluiten waarin we als vereniging nauwelijks toegekomen zijn aan dat wat ons bindt: voetballen, samen sporten en gezellig bij elkaar zijn langs de lijn, in ons clubhuis of op het terras. Wanneer we als bestuur om wat voor reden dan ook op het sportpark komen ligt alles er piekfijn bij. Strakke velden, een keurig onderhouden sportpark, af en toe een training voor de jeugd en de selectie. Dat is het. Eigenlijk best verdrietig, meer is het niet.

We vergaderen als bestuur nog steeds, maar op digitale wijze. We hebben het dan ook over al die mensen die rechtstreeks getroffen worden door het virus. Gezinnen die met verdriet te maken hebben. Over de horeca, de zorg, het onderwijs. Over de moeilijke situatie voor een groot aantal bedrijven en “kleine zelfstandigen”. Over onze sponsoren. Overal speelt er wel iets. Lastig en pijnlijk. Maar ook denken we dan aan al die mensen voor wie eenzaamheid een item is. Aan veel meer leden dan je zomaar zou inschatten. Die de voetbalclub en de gezelligheid heel erg missen. Voor wie RKDSV een erg belangrijke uitlaatklep en ontmoetingsplek is.

Het is een erg lastige periode, voor ons allemaal. Iedereen geeft daar op eigen wijze zo goed mogelijk vorm aan. Hoe gaat het met RKDSV? Redden we het als vereniging een beetje? Overleven we de “corona-crisis”? Misschien goed om jullie een beetje bij te praten.

Alles ligt stil, op wat trainingen na. Maar op de achtergrond zijn we gewoon bezig als bestuur. We zijn gestart met de voorbereidingen voor de tweede seizoenshelft en zelfs voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022. We denken momenteel na over hoe we komend seizoen de jeugdafdeling willen gaan inrichten. We zijn voortdurend bezig met de nieuwe corona-maatregelen en de vertaling ervan in wat wel en wat niet kan. De merchandising gaat gewoon door. Er moeten nieuwe ballen aangeschaft worden.

We bespreken de zorgen. We hebben het over het financiële perspectief: hoe groot is de schade? Wat staat ons te wachten nu we het grootste deel van onze kantine inkomsten in 2020 gaan missen? Hoe redden onze sponsoren het en wat betekent dat voor RKDSV? Wat gaat deze crisis, deze lange periode zonder voetbal op termijn betekenen? Komt iedereen straks nog wel terug wanneer er weer ruimte komt en alles normaliseert?

Genoeg zorgen dus, maar we laten ons niet gek maken. We zijn nog steeds een gezonde vereniging en kunnen een stootje hebben. Hoe lang dat lukt? Moeilijk in te schatten. We zijn en blijven optimistisch. Ook in moeilijke tijden kun je, nee moét je vooruitkijken. Denken over hoe het beter en anders kan. Rekening houden met de wetenschap dat het echt anders gaat worden. Kijken naar besparingen én investeringen. We weten dat we een erg fijne vereniging hebben. Belangrijk voor de gemeenschap. Met betrokken en verantwoordelijke leden. We weten dat we op jullie kunnen rekenen, ook als het lastig mocht gaan worden. Dat is een geruststellend idee. Dat maakt dat we nog steeds, op de achtergrond, met veel plezier en betrokken als bestuur aan het werk zijn. En dat houden we zo! Heel praktisch een paar zaken:

  • We blijven tot aan de winterstop, een paar weken nog, op de huidige manier doordraaien. Alleen de jeugd en de selectie elftallen actief. Ook al zou het formeel wat meer kunnen. We zijn terughoudend geweest vanuit zorg voor de Diessense gemeenschap. En dat blijven we nog even. Het aantal besmettingen is hier in de laatste maanden heel erg hoog geweest!
  • Na de winterstop gaan we proberen om, binnen wat mag, ook ruimte te maken voor de andere senioren elftallen. Dus trainen met specifieke afspraken en onderlinge wedstrijdjes als de regels het toelaten. Je zult dat met je eigen trainer / leider moeten kortsluiten. Je krijgt van hen uit daarover t.z.t. bericht.
  • Zo gauw het weer kan hebben we een algemene ledenvergadering. Daarin gaan we een aantal belangrijke zaken bespreken. We evalueren hoe we als vereniging met de corona-crisis zijn omgegaan: de juiste besluiten en goede communicatie, te streng of juist niet streng genoeg? We kijken naar de financiën: wat is de “schade”, wat is het perspectief; hoe gaan we om met de contributie in relatie tot het niet kunnen voetballen; welke besparingen en welke investeringen willen we realiseren?
  • En natuurlijk gaan we zorgen voor het uitloten en uitbetalen van de bouwloten, zoals altijd in december. Maar we wachten even tot we de loting daadwerkelijk kunnen organiseren. Tot we weer als bestuur weer bij elkaar mogen komen. Jullie horen zo snel mogelijk daarover!

Voldoende tot dusver.
Alle gezondheid. Zuinig op jezelf en op elkaar! Tot binnenkort.

Namens het bestuur,
Frans Bruinsma, voorzitter