Fijne feestdagen!

300

Beste mensen,

En zo sluiten we 2020 af. Een heel bijzonder jaar dat we nooit meer gaan vergeten. Een jaar waarin we nauwelijks gevoetbald hebben. Waarin we elkaar véél te weinig gezien hebben. Waarin we de gezelligheid van de Alsie, het bij elkaar zijn en het samen sporten heel erg gemist hebben. Een jaar van onzekerheid en verdriet, van angst om ziek te worden en zorg voor degenen die het meest dicht bij ons staan. Een jaar van persconferenties, van spanning voor strenge maatregelen, van drie stappen vooruit en, lijkt wel, drie weer terug. Een jaar dat duidelijk heeft gemaakt hoe lastig het is om elkaar wat meer los te laten, gewoon omdat het moet. Een jaar dat vooral ook voor de jongeren, voor onze jeugd, moeilijk is geweest. Geen feestjes, geen festivals, nauwelijks kunnen sporten, geen biertjes drinken op de Alsie. En dat terwijl samen zijn, lekker hangen en plezier maken juist bij “ jong zijn” horen, er een heel erg belangrijk onderdeel van uitmaken!

Maar 2020 is ook een jaar geworden waarin we opnieuw geleerd hebben hoe belangrijk gezondheid is. Hoe we elkaar ontzettend hard nodig hebben en daar op bijzondere manieren vorm aan kunnen geven. Een jaar van inventiviteit, creativiteit en doorzetten. Een jaar van investeren en dan niet alleen financieel. Een jaar van groeiende zorg en belangstelling voor elkaar. Een jaar van het uitspreken van respect voor wat sommige mensen voor elkaar krijgen. Een jaar van sámen en saamhorigheid, hoe vreemd dat ook klinkt.

Wij danken alle leden, ouders, sponsoren en andere mensen die RKDSV een warm hart toedragen, voor alle steun, het geduld en het begrip in het afgelopen jaar 2020. Voor het meedenken en het meehelpen om alles draaiend te houden, hoe lastig dat soms ook was zonder echte activiteiten.

Wij wensen jullie allemaal alle gezondheid voor 2021! Op de Alsie sporten en weer volop ouderwetse gezelligheid! Privé en zakelijk alles weer op de rit! Het gaat allemaal goed komen, daar vertrouwen we op!

Namens het bestuur van RKDSV,

Frans Bruinsma, voorzitter