Heeft u het “invulformulier vrijwilligers” al ingeleverd?

167

Net voor de winterstop hebben alle leden via de elftalleiders en/of sportlink een invulformulier ontvangen.


Bovenaan stond de vraag:  WAT DOET U ?? binnen de organisatie van RKDSV. Het invullen en inleveren van dit formulier is VERPLICHT voor elk lid van RKDSV. Wij krijgen hierdoor een goed beeld van de inzetbaarheid van al onze leden.


Ondertussen hebben al een 140-tal leden het formulier ingevuld en ingeleverd. Maar we hebben veel meer leden, dus we hebben nog een hele weg te gaan.


Dus vul het formulier in en als u op de Alsie bent, doe deze in de hiervoor bestemde brievenbus. Deze staat achter in de hoek van de kantine, onder het grote TV scherm. Bent u het formulier kwijt, in de bestuurskamer liggen er nog voldoende. 

Het bestuur.