Leden

Aanmelden
Wil jij lid worden van voetbalvereniging RKDSV? Leuk! Je kan hiervoor het aanmeldformulier nieuwe leden gebruiken. Het ingevulde formulier kun je vervolgens samen met een ingevulde Toestemmingsverklaring en een digitale pasfoto mailen naar info@rkdsv.nl, of inleveren bij:

Corrie van den Hout
Maternusstraat 19
5087 AC Diessen

Wijzigingen doorgeven
Heb je een nieuw telefoonnummer/e-mailadres, ga je binnenkort verhuizen, of heb je een nieuw bankrekeningnummer? Geef de wijziging op tijd door aan onze ledenadministratie via een e-mail aan websiterkdsv@gmail.com.

Contributie 2018/2019
Tijdens de Algemene ledenvergadering (2013) is een jaarlijkse verhoging (3%) van de contributie vastgesteld. De contributie voor het seizoen 2018-2019 is daarom met 3% verhoogd. Daarnaast valt de contributie voor de jeugd dit seizoen hoger uit ten opzichte van het seizoen 2016-2017, doordat het wasgeld sinds vorig jaar is verweven in de totale contributie. In het overzicht hieronder vind je de bedragen voor de contributie van het seizoen 2018/2019:

LidmaatschapBasisdeelVariabel deelKorting variabel deelContributie 2018-2019Contributie 2019-2020
Jeugd O9 t/m O13111115
Jeugd O15 t/m O19117121
Senior, spelend301340%164169
Senior, spelend,
bestuur / commissies / trainer / leider
3013435%118121
Senior, niet-spelend3013475%6466
Senior, niet-spelend
bestuur en commissies
3013475%6466
Senior, niet spelend,
officieel leider en/of trainer jeugd, enkel daartoe lid
30134100%3031

Via het Machtigingsformulier voor automatische incasso contributie kun je de contributie automatisch laten afschrijven. Dit geniet de voorkeur van de vereniging. Met een machtiging wordt RKDSV gemachtigd om de contributie in het begin van het seizoen te incasseren.

Rustende leden
Rustende leden zijn leden die binnen RKDSV niet actief de voetbalsport beoefenen. Rustende leden kunnen wel anderszins actief zijn binnen RKDSV (leider, trainer, onderhoud, beheer, medewerker kantine etc.).

De voetbal.nl app
Voetbal.nl is dé app als het gaat uitslagen, standen en het programma van jouw voetbalteam. Iedereen kan de app zelf installeren op zijn of haar smartphone. Deze instructiepagina geeft je meer informatie over de app en bevat de instructies om de app te downloaden, en om je zelf te registreren.

Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt ieder jaar georganiseerd in de kantine van RKDSV. De eerstvolgende ALV staat gepland op:
16 mei 2019 (extra ALV)

Hieronder vind je de notulen van de afgelopen Algemene Ledenvergaderingen:

Notulen ALV 15 november 2018
Notulen ALV 17 mei 2018
Notulen ALV 30 november 2017
Notulen ALV 18 mei 2017
Notulen ALV 17 november 2016