Privacy Policy

RKDSV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze verklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u lid of vrijwilliger bent van onze vereniging. Deze gegevens hebt u zelf aan ons verstrekt. (Voor minder jarigen hebben de ouders / voogd dit gedaan)

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • achternaam
 • voornaam
 • voorletters
 • straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • telefoonnummer
 • mobiel telefoonnummer
 • iban nummer
 • e-mail adres

Deze gegevens gebruiken wij om:

 • U in te schrijven als lid bij de KNVB.
 • Het afhandelen van uw contributie / betalingen.
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de (sport) activiteiten.
 • Voor onze website, met als doel om algemene informatie te geven over  team samenstelling of de rol die je bij de vereniging vervult.

Wat betreft foto’s geldt het volgende: als iemand aangeeft niet op een (team) foto te willen staan, dan wordt dat gerespecteerd en wordt hij / zij niet gefotografeerd.

 • RKDSV verwerkt ook persoonsgegevens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bewaren van de gegevens:

 • RKDSV zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • Sommige gegevens kunnen echter langer bewaard blijven i.v.m. de historische waarde voor RKDSV. Zoals jubilea.
 • Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoord en alleen te gebruiken door degene die daarvoor bevoegd zijn. De KNVB zorgt voor de beveiliging van Sportlink.

Delen met derden:

 • RKDSV verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB (bv. om uw over te schrijven als lid).
 • RKDSV deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met de leden en vrijwilligers van RKDSV voor contactmomenten en in het RKDSV boekje.
 • Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

Beveiliging:

RKDSV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rkdsv.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rkdsv.nl.

Contactgegevens

RKDSV
De Buskes 7, 5087MA Diessen
KVK: 40259054
info@rkdsv.nl