Beste jeugdleden en ouders van jeugdleden,

Door de coronavirus heeft de amateurafdeling van de KNVB besloten om de competitie voor alle senioren, junioren en pupillen niet meer te hervatten. Geen wedstrijden en geen trainingen meer dit seizoen.

We kunnen nu beginnen met de teamindeling voor het seizoen 2020-2021. RKDSV speelt met al haar jeugdteams in de B-categorie en kunnen zelf bepalen in welke klasse ze in het najaar 2020 willen starten.

We gaan het volgende doen:

  1. Begin april vragen we aan de leiders/trainers om bij hun spelers na te vragen of er spelers zijn die volgend seizoen niet meer willen voetballen.
  2. Om de jeugdteams te kunnen laten voetballen zijn we afhankelijk van de beschikbare leiders en trainers. We zullen in april ook alle huidige leiders/trainers vragen om volgend seizoen zich weer beschikbaar te stellen voor hun rol als trainer en/of leider.
  3. Half april maakt de technisch jeugdcoördinator een concept teamindeling rekening houdend met het technisch beleid en de beoordelingslijsten.
  4. Eind april gaat de Technische Commissie het concept teamindeling bespreken (inclusief klasse, wie zijn de combiteams, aanvangstijd, e.d.).
  5. Daarna zullen we begin mei het concept voorleggen aan de ‘cultuurbewakers’.
  6. Het streven is om op 30 mei de definitieve teamindeling bekend te maken.

Iedereen begrijpt dat het overleg voorlopig via de email en/of telefoon gaat gebeuren.

We gaan ons best doen om  zo goed als mogelijk de teamindeling voor volgend seizoen te maken.

Technische commissie