Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon stimuleert het creëren van een veilige sportomgeving. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van pesten, bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie of wat voor jou valt onder ongewenst, ongepast gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle sporters, ouders van sporters, trainers, leiders, vrijwilligers, bestuur en toeschouwers. Kortom, iedereen die zich betrokken voelt bij de vereniging, van jong tot oud. 

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en geen bestuurslid. Het mooiste is het als je een probleem, dat je binnen de vereniging tegenkomt, zélf of samen met een ander lid of teamgenoot op kunt lossen. Maar wat als het op die manier niet lukt? Je weet niet wat je eraan kunt doen? Blijf er niet mee rondlopen maar praat er (in vertrouwen) over met de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

De vertrouwenspersoon heeft dus contact met jou wanneer je daarom vraagt. Hij / zij overlegt met jou en kijkt wat er nodig is om je weer vooruit te helpen. Soms zal hij / zij zelf actief zijn, je ondersteunen en kan het daarbij blijven. In andere gevallen word je door hem / haar doorverwezen naar een instantie of persoon die gespecialiseerd is het geven van een antwoord op wat je specifiek vraagt. In weer andere gevallen zal de vertrouwenscontactpersoon met het bestuur contact opnemen en je vraag of je zorg daar neerleggen. Dat gebeurt altijd anoniem, tenzij je aangeeft dat je naam bekend mag zijn.

De vertrouwenscontactpersonen heeft met het bestuur afgesproken dat hij / zij op deze manier vorm mag geven aan de belangrijke taak binnen onze vereniging.

Binnen RKDSV zijn Saskia Aarts en Peter van Hest de vertrouwenscontactpersonen.

Op de volgende manier kun je contact met hen opnemen:
Saskia Aarts: vcp.rkdsv@gmail.com en 06 – 51 17 57 59
Peter van Hest: pvhest@hetnet.nl
Algemeen nummer VCP: 06 – 51 32 59 63

Ik ben Saskia Aarts, moeder van 3 kinderen (2 jongens en een meisje). Beide jongens voetballen bij RKDSV en mijn dochter korfbalt bij DSV. Voor beide verenigingen ben ik VCP-er. Ik ben al vele jaren werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog en ben dus vanuit mijn baan/functie bekend met de problematiek waar je als  VCP-er voor ingeschakeld kunt worden. Toen mij door het bestuur gevraagd werd om VCP-er te worden voor beide verenigingen, leek mij dit een stukje vrijwilligerswerk dat bij mij past en waar ik graag een bijdrage aan lever.

Ik ben Peter van Hest; ruim 40 jaar heb ik op de Willibrordusschool les mogen geven aan Diessense kinderen. Daar heb ik ontzettend van genoten want de kinderen geven mij veel energie; mede daarom ben ik op school nog actief als vrijwilliger. Wij wonen in Hilvarenbeek maar mijn dochter korfbalde ooit bij DSV en mijn zoon voetbalt bij RKDSV-3.