Werkzaamheden automatisch beregening van start

410

Afgelopen zaterdag zijn we met een groep vrijwilligers begonnen met de aanleg van de automatische beregening. We hopen deze werkzaamheden eind mei af te ronden.

We willen iedereen vragen om de looproutes te volgen zoals die zijn uitgezet. Zodat de werkzaamheden niet in het gedrang komen bij de trainingen.